Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - bestaande in Steden, Dorpen, Sloten, Adelyke Huysen, Kloosters, Kerken, Godshuysen, Poorten en andere voornaame Stadts- en Landt-gebouwen Brouërius van Nidek, M. | Long, Isaac le €2.750,00 Bekijk
Indonesie naderbij / Indonesia Magazine - tijdschrift -- 53 afleveringen 1988/1993 Red. Indonesia magazine €90,00 Bekijk
Le Mexique et l'Amerique tropicale - climats, hygiene et maladies & Scenes de la vie militaire au Mexique Jourdanet, D. | Ferry, Gabriel €90,00 Bekijk
Brugge van toen en nu. Compleet in 20 afleveringen. €85,00 Bekijk
Waar is de Tijd - BRUSSEL Red. Waanders €85,00 Bekijk
Waar is de tijd. Kempen. 1000 jaar Kempenaren en hun rijke verleden. Compleet in 20 afleveringen. €85,00 Bekijk
Waar is de Tijd - ANTWERPEN Red. Waanders €80,00 Bekijk
Waar is de Tijd - KEMPEN Red. Waanders €75,00 Bekijk
Deventer in 1931 - haar nijverheid Iordens, Mr. Dr. H.W. €75,00 Bekijk
De kranten van Gent - 12 afleveringen naar onderwerp Red. De Gentenaar €75,00 Bekijk
Waar is de tijd - LEUVEN en OOST-BRABABNT Red. Waanders €75,00 Bekijk
Amsterdam gedurende den tweeden wereldoorlog / Amsterdam pendant la deuxieme guerre mondiale - statistisch jaarboek der gemeente Amsterdam uitgegeven door het bureau van statistiek der gemeente, 3-e jg. 1940-1944 Gemeente Amsterdam €75,00 Bekijk
2000 jaar De Westhoek - Waar is de Tijd -- 18 afleveringen Redactie €75,00 Bekijk
Sinai en Golgotha - Reis in het Oosten Strauss, F.A. Kate, J.J.L. ten (bew.) €75,00 Bekijk
De Speelwagen - een collectie van 44 losse afleveringen in de periode van 1947-1955 (zie 'meer info') Red. De Speelwagen €66,00 Bekijk
Ach Lieve Tijd - 2000 jaar De Peel Red. Waanders €65,00 Bekijk
Naar Holland (per Stoomvaartmaatschappij Nederland) -- Geillustreerd Handboek voor verlofgangers en gerepatrieerden Stoomvaart mij. Nederland €65,00 Bekijk
CAIRO - 24 Artistic Pictures in heliogravure NN €65,00 Bekijk
Edinburgh - Picturesque Notes - with 27 illustrations Stevenson, Robert Louis €65,00 Bekijk
Het Verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kerken, torens, poorten, ...; dienende tot opheldering der beschryvinge van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden Isaak Tirion €64,95 Bekijk