Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij 1915-1940, geschr. t.g.v. het vijf en twintig jarig bestaan der onderneming €45,00 Bekijk
Meubels die geschiedenis maken €7,50 Bekijk
De blinde hertog - Louis Engelbert van Arenberg & zijn tijd 1750-1820 €8,50 Bekijk
Panorama Krayenhoff. Linieperspectief €7,50 Bekijk
Folk Art of Uzbekistan. €20,00 Bekijk
Anna Maria van Schurman (1607-1678) - een uitzonderlijk geleerde vrouw €6,00 Bekijk
Tractaet van Vrede Tusschen den Grootmachtighden Prince Carel de II, Cooning van Groot Britannien, ter eenre, ende de Ho. Mog. Heeren Staten Generaal der Nederlanden ter andere zyde - Vrede van Breda €395,00 Bekijk
Die 100 grossten Schlachten - Sie haben die Welt verandert - Von Kadesh (1285 v. Chr.) bis heute €12,50 Bekijk
1200 Jahre Oppenheim am Rhein. €10,00 Bekijk
800 Jahre Amecke €12,50 Bekijk
Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededeelingen . Deel IX €15,00 Bekijk
Geschiedenis van het boek €3,00 Bekijk
Capitulatie van Japan "Een ereschuld ingelost" €7,50 Bekijk
De Groote Oorlog - Het Konikrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog €10,00 Bekijk
Eigen Volk; tweemaandelijksch tijdschrift voor de volkskunde van Groot-Nederland met genealogisch-heraldisch bijvoegsel "De Liebaert". jaargang X, afleveringen 2, 5 en 6 uit 1938 €10,00 Bekijk
Geschiedenis en cultuur van een blindenwereld. Gedenkboek bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Rk. Blinden-instituut St. Henricus te Grave. 1859-1934 €9,50 Bekijk
Op zoek naar de schat van Toetanchamon €6,00 Bekijk
Lees die krant! - Geschiedenis van het naoorlogse Parool €10,00 Bekijk
Het kon altijd beter, De geschiedenis van Kappa Zedek €5,00 Bekijk
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" €8,50 Bekijk